Menu Zamknij

Lekcja Muzyki #3 – Muzyczne odległości.

Lekcji muzyki ciąg dalszy. Dziś na tapet INTERWAŁY!

Jest to odległość między dwoma dźwiękami. Każda melodia, każdy akord, zbudowane są z interwałów.

Przyda Ci się np. wtedy, kiedy przyjdzie Ci do głowy pomysł, żeby spisać lub zagrać swoją ulubioną piosenkę. Żeby nie zgadywać dźwięków po kolei, możesz posłużyć się wysłuchiwaniem interwałów, wtedy znacznie szybciej i skuteczniej osiągniesz cel.

Symbol 

1

2

3

4

5

6

7

8

Nazwa polska

Pryma

Sekunda

Tercja

Kwarta

Kwinta

Seksta

Septyma

Oktawa

Nazwa łacińska

Primus

Secundus

Tertius

Quartus

Quintus

Sextus

Septimus

Octavus

 

Wiecie, co jest pocieszające w tej całej sytuacji? Że nazwy łacińskie nie są Wam absolutnie do niczego potrzebne! 🙂 

Interwałów jest jednak więcej i na oktawie się nie kończą. Większe odległości tworzą tzw. Interwały złożone:

Symbol

9

10

11

12

13

14

15

Nazwa polska

Nona

Decyma

Undecyma

Duodecyma

Tercdecyma

Kwartdecyma

Kwintdecyma

Odległości powyżej decymy często nazywamy po prostu: oktawa + kwarta, oktawa + kwinta, oktawa + seksta itd.

Co jest jednak utrudnieniem? To, że każdy z tych interwałów ma jeszcze swój rodzaj i dzielimy je na czyste, małe, wielkie, zmniejszone oraz zwiększone, co wynika z ich budowy, przedstawionej w tabeli poniżej.

Gdy liczymy stopnie, używamy tylko “białych” klawiszy klawiatury. Dźwięk, od którego liczymy interwał jest zawsze pierwszym stopniem!!!

Gdy liczymy półtony, używamy “białych” i “czarnych” klawiszy klawiatury. Najlepszą metodą jest przesuwanie palcem po najbliższych dźwiękach na klawiaturze: np. c – cis (des); cis (des) – d; d – dis (es) itd.

 Uwaga, to ważne!!!

Półtony to odległości i dlatego liczymy je wykonując ruch przesunięcia palcem po klawiaturze.  

1. Przypomnij sobie ile dany interwał ma stopni i półtonów.

2. Policz stopnie (pierwszym stopniem jest dźwięk, od którego liczymy interwał).

3. Jeśli zapisany dźwięk posiada krzyżyk lub bemol, to przy liczeniu stopni należy pominąć ten znak. Np. Gdy jest zapisane: “es” – stopnie liczymy od dźwięku e; “ais” – stopnie liczymy od dźwięku a.

4. Gdy już policzymy stopnie, zabieramy się za liczenie półtonów.

5. Liczymy półtony od zapisanego dźwięku, np. od ais, ges, f.

6. Gdy z liczenia półtonów wychodzi nam nuta ze znakiem chromatycznym – należy dobrać znak chromatyczny do nuty, która została zapisana podczas liczenia stopni.

Poniżej czekają na Was materiały do pobrania: 

Tabela interwałów oraz krótką kartę pracy 

Film o podobnej tematyce znajduje się na naszym kanale YouTube:

Dodaj komentarz